Meebewegen met de flexibele arbeidsmarkt

De Nederlandse Payroll Maatschappij laat jouw personeelsbestand meebewegen met de markt. Selecteer zelf je personeel, wij verzorgen de rest.

Payroll is het uitbesteden van administratieve en juridische aspecten van het werkgeverschap betreffende het vast en tijdelijk personeel. Steeds meer werkgevers kiezen voor het gemak van payrolling. Het aantal personen dat dagelijks via payrolling ingezet wordt, is maar liefst 144.000 personen. Een aantal dat nog steeds stijgend is.

Bij De Nederlandse Payroll Maatschappij geloven wij erin dat jij je voor de volle 100% moet kunnen bezighouden met je eigenlijke taken en de groei van je bedrijf.

Maak een afspraak met DNPM, graag komen wij bij je langs voor informatief gesprek.

Flexibele arbeidsmarkt

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het werken en dus de arbeidsmarkt enorm veranderd. De welvaart is sterk gestegen mede te danken aan allerlei technologische ontwikkelingen. Mede door deze ontwikkelingen zijn trends als individualisering en emancipatie opgekomen. Het anticiperen op het werkaanbod en minder op het hebben van een vast aantal arbeidsuren. Deze trend vraagt om een andere kijk op het inzetten van arbeidskrachten en het invullen van andere, minder vast omlijnde, arbeidstijden. Aan zowel de aanbodzijde als aan de vraagzijde zien we een toenemende vraag naar het inzetten van flexibel personeel.

De locatie van het werk en de tijd waarop gewerkt kan worden worden steeds meer variabel en minder vastomlijnd. Van veel medewerkers wordt een flexibele houding gevraagd. Mogelijk zal de manier waarop flexibel werk georganiseerd is nog niet eens zoveel verschillen van wat we nu zien in de organisatie. Hoewel het ’thuis werken’ of ’telewerken’ per jaar stijgend is, is het kantoor van het bedrijf nog steeds de belangrijkste plaats voor ontmoeting, uitwisseling van bedrijfsactiviteiten en voor de hebben van allerlei faciliteiten.

Met name in de bouw zien we steeds meer en vaker dat flexibel personeel ingezet gaat worden. De zogenaamde ZZP’ers (zelfstandige zonder personeel) zijn steeds vaker in de overhand.