Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Nederlandse Payroll Maatschappij (verder DNPM) houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. Lees in dit verband DNPM en haar gelieerde bedrijven. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DNPM, Terborgseweg 34A, 7005 BA Doetinchem.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt DNPM gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een abonnement neemt op nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internetklantenaccount hebt, je interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met DNPM. Bij de gegevens over jou gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten of diensten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. DNPM gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van DNPM, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Je gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als je hier geen prijs meer opstelt kun je je op ieder moment afmelden.

Je e-mailadres
Indien je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van DNPM. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat je ermee hebt ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor jou relevante informatie omtrent producten en diensten, aanbiedingen en acties van en door DNPM of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door DNPM zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
DNPM houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. DNPM geeft je in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit per e-mail melden bij info@dnpm.nl of schriftelijk bij DNPM, t.a.v. Adresregistratie, Terborgseweg 34A, 7005 BA Doetinchem.

Inzage en correctie van jouw gegevens
Je kun kennisnemen van de persoonlijke informatie die DNPM over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van je gegevens kun je richten aan DNPM, t.a.v. Adresregistratie, Terborgseweg 34A, 7005 BA Doetinchem. Op dit adres kun je ook terecht indien je eventuele vragen hebt over de manier waarop DNPM met jouw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van DNPM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan DNPM haar dienstverlening aan je verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt DNPM ook gebruik van het IP-adres van jouw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Gebruik van Cookies door DNPM
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op jouw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van jouw computer verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op jouw computer staan, ook na afsluiting van jouw webbrowser.
DNPM gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. DNPM maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten en diensten van DNPM, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als je ingelogd bent bij DNPM kan jouw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van DNPM is jouw e-mailadres de gebruikersnaam.

Hoe kunt je cookies weigeren?
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor jouw webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Edge of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van jouw webbrowser). Als jou cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn.

DNPM en andere websites
Op de site tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. DNPM kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen
DNPM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van DNPM.

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie inmiddels niet meer juist of gedateerd is. DNPM acht zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies.

Geen enkele informatie, dan wel beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt, dan wel vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van DNPM.

Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. DNPM acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatiebronnen.